Tweede semester

De folders voor het tweede semester staan online. Wens je een gedrukte versie ? Kom gerust langs op één van onze secretariaten waar je er eentje kan meenemen.

 

Folders

 
ICT 55+ AVELGEM ICT 55+ HARELBEKE TALEN 55+ HARELEBEKE  
ICT OVERDAG AVELGEM ICT AVOND AVELGEM ICT DAG HARELBEKE ICT AVOND HARELBEKE
CREATIEF TECHNIEK NT2 TALEN

 

Oproep tot kandidaatstelling voor de schoolraad

Binnenkort wordt de schoolraad opnieuw verkozen voor een periode van twee jaar.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).De directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.

Hoe stelt u zich kandidaat?
Uiterlijk op 31 oktober 2016 stelt u zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter van het kiesbureau. Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2017. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad. U kunt uw kandidatuur indienen door ze aangetekend te versturen of te-gen ontvangstbewijs af te geven aan de voorzitter van het kiesbureau (na afspraak), Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem. U kan het kandidaatstellingsformulier (KR1 ) bekomen op één van onze secretari-aten (Avelgem of Harelbeke).

De volledige tekst van het kiesreglement, de lijsten van de kiesgerechtigden kan, na afspraak, ge-raadpleegd worden op één van onze secretariaten (Avelgem of Harelbeke). Meer info over de schoolraadverkiezingen kan u vinden op de website van het GO!.
De voorzitter van het kiesbureau

Guido Dehaemers, directeur CVO Avelgem-Harelbeke

Welkom

Onze hedendaagse samenleving evolueert voortdurend en snel. Vooral de bedrijfswereld is hieraan onderhevig. Wie een plaats op de arbeidsmarkt wil veroveren of zijn toekomst veilig wenst te stellen of sterke troeven wil binnenhalen om reŽle promotiekansen te benutten, zal de vroeger verworven kennis en vaardigheden permanent moeten bijwerken en/of vervolmaken.

Maar niet alleen beroepshalve is het volgen van bijscholing belangrijk, denk maar aan:

  • het aanleren van een taal om naar bepaalde landen te reizen
  • het ontdekken van een nieuwe hobby zoals koken, kleding, bloemenschikken, ...
  • het volgen van een computercursus, voor uzelf of om mee te kunnen met de kinderen,
  • een zelfzekere doe-het-zelver worden door het volgen van een technische praktijkcursus.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Avelgem - Harelbeke, met vestigingsplaatsen in Avelgem, Harelbeke, Hulste en Spiere-Helkijn, biedt u hiertoe ruimschoots de mogelijkheid. Reeds meer dan 50 jaar is ons Centrum gespecialiseerd in het verstrekken van kwalitatief hoogstaande en praktijkgerichte opleidingen. Ook heeft het CVO gedurende de voorbije jaren in de wijde regio een degelijke reputatie opgebouwd inzake het overdag organiseren van computerlessen voor senioren (55+) en dit op verschillende niveaus.

Ons CVO vergemakkelijkt en verstevigt evenzeer de sociale integratie. Meer nog: jong en oud vinden hier een ideale ontmoetingsruimte, waar mensen elkaar beter leren kennen, begrijpen, waarderen en stimuleren.

Op onze website is een gevarieerd aanbod van leerrijke en kwaliteitsvolle opleidingen terug te vinden, die zowel overdag als ?s avonds gegeven worden in een aangename en ontspannen sfeer. U ontdekt hier zeker en vast een opleiding die uw persoonlijke interesse wegdraagt.